עבודות קיץ 2019

אנגלית

ליחצו כאן לפירוט עבודות הקיץ לתלמידים העולים לכיתות ח’, ט’, י’ בכל הרמות

 

לשון

ליחצו כאן לעבודת הקיץ לתלמידים העולים לכיתה ח’ 
ליחצו כאן לעבודת הקיץ לתלמידים העולים לכיתה ט’
תלמידי האולפן העולים לכיתות ז’, ח’ וט’ נדרשים לשמוע ולתרגם את הקטעים בדף האינטרנט הבא:  ליחצו כאן 

 

מדעים

לתלמידים העולים לכיתה ח’:

ליחצו כאן לעבודת הקיץ בכימיה
ליחצו כאן לעבודת הקיץ בפיזיקה
ליחצו כאן לעבודת הקיץ בביולוגיה
ליחצו כאן לעבודת הקיץ באקולוגיה

לתלמידים העולים לכיתה ט’

ליחצו כאן לעבודת הקיץ בכימיה
ליחצו כאן לעבודת הקיץ בביולוגיה
ליחצו כאן לעבודת הקיץ בפיזיקה

מתמטיקה

לתלמידים העולים לכיתה ח’

ליחצו כאן לעבודת הקיץ במתמטיקה לכל הרמות- פרק ראשון
ליחצו כאן לעבודת הקיץ במתמטיקה לכל הרמות- פרק שני
ליחצו כאן לתוספת לעבודת הקיץ עבור תלמידי הכיתה המדעית

לתלמידים העולים לכיתה ט’

ליחצו כאן לעבודת הקיץ במתמטיקה לכל הרמות
ליחצו כאן לתוספת לעבודת הקיץ עבור תלמידי הכיתה המדעית

לתלמידים העולים לכיתה י’

ליחצו כאן לעבודת הקיץ במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
ליחצו כאן לעבודת הקיץ במתמטיקה ברמת 4 יחידות לימוד
ליחצו כאן לעבודת הקיץ במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד

רוסית

ליחצו כאן לפירוט עבודות הקיץ ברוסית ברמת א+ לכל הכיתות