עבודות קיץ

מתמטיקה:

הורד קובץ לתלמידים שעולים לכיתה ח

הורד קובץ תוספת לתלמידים שעולים לכיתה ח1 מדעית

הורד קובץ לתלמידים שעולים לכיתה ט

הורד קובץ תוספת לתלמידים שעולים לכיתה ט1 מדעית

הורד קובץ לתלמידים שעולים לכיתה י’ – 3 יחידות

הורד קובץ לתלמידים שעולים לכיתה י’ – 4 יחידות

הורד קובץ לתלמידים שעולים לכיתה י’- 5 יחידות

לשון עברית לתלמידים שעולים לכיתה ט’:

הורד עבודת קיץ בלשון לעולים לכיתה ט

 

אנגלית לתלמידים שעולים לכיתה ט’:

הקבוצות של תמרה ופולינה:
This is your summer assignment. You must read this book and at the beginning of the year

(1/09/2018-09.09.2018) it will be checked. Please make a presentation.

“Batman Begins” by Goyer David

 

הקבוצה של לנה לרנר:

Read the book. Enjoy!

Don’t forget to write out the new words.

Murder On the Orient Express by Agatha Christie

http://english-e-books.net/murder-on-the-orient-express-agatha-christie/

 

הקבוצה של טטיאנה אלגריסי:

This summer you are going to read a book in English.

You may choose one book out of two ones.

       Here are the links:

Forrest Gump by John Escott        

http://english-e-reader.net/book/forrest-gump-john-escott

       The Prisoner of Zenda( (pre-intermediate 35 pages)

http://english-e-reader.net/book/the-prisoner-of-zenda-anthony-hope

At the beginnig of the school year you have to present the book you read + Glossary.

 

מדעים לתלמידים שעולים לכיתה ח’:

הורד דף עבודה 1

הורד דף עבודה 2

הורד דף עבודה 3

הורד דף עבודה 4

הורד דף עבודה פעילות ומידת הזעה