מפגש משותף מורי שבח מופת וחורה בהצגה “געגועים” 21/2/13

כמה פעמים עסקנו במדינתנו במושגים לאקוניים של הדברות, דיאלוג, רב תרבותיות, סובלנות…לא תמיד הצלחנו להבין את המשמעות, עד אשר פגשנו אדם כזה שהוא מייצג עבורנו את האחר, מהמקום האחר שהוא לא אני.

קראו עוד...