סגר שלישי לימודים בצל הקורונה

סגר שלישי

הסגר החל מיום ראשון ה- 10.1.21 

כיתות החינוך המיוחד בשכבות ז' ח' ט' לומדים כרגיל.

כיתות אתגר י/3 יא/3 יב/3 לומדים היברידי חלק בבית הספר וחלק מהבית לפי מערכת שתועבר לתלמידים על ידי מחנכי הכיתות.

כל שאר הכיתות לומדות מרחוק לפי מערכות שיועברו לתלמידים על ידי מחנכי הכיתות.

בכל בעיה ניתן לפנות למזכירות בית הספר - בכל יום צוות ההנהלה נמצא בבית הספר.

טלפון - 03-6883131

הנהלת בית הספר