למידה מרחוקראשי

אגרת למורים להורים ולתלמידים – משבר הקורונה


שלום למורים להורים ולתלמידים 

בחודש האחרון אנו עוברים תקופה של אי ודאות ונקווה שהיא תחלוף במהרה בבריאות טובה לכולנו.. 

בשבוע האחרון נרתמו כל המורי בית הספר כדי ליצור קשר עם התלמידים וללמד מרחוק במספר אמצעים טכנולוגים.  אני מלא הערכה לצוות על  התגייסותו למען המטרה. לצערי לא כל המורים הצליחו , אך  חלק נכבד מאוד מהם לימדו בשעורים מקוונים  , בנו מערכי שעור ומשימות וזכו לשיתוף פעולה יפה מאוד של רוב התלמידים.  בכל מקרה , בכל המקצועות  נוצר קשר עם התלמידים ונשלחו  אליהם  במהלך השבוע מטלות לביצוע כעבודת בית. מרבית העבודות והשעורים מפורטים בטבלה האינטראקטיבית שנשלחה אליכם באמצעות המחנכים.

לפני פורים התרעתי בפני כל מי שרצה לשמוע , שהיה צורך להכניס לסגר את כל המדינה לשלושה שבועות ומיד. אחרי פורים נפל האסימון ואכן אנחנו בסוג של סגר , עד אחרי חופשת פסח. אם נשמור על בידוד הילדים והמבוגרים אני מאמין שכבר בחודש מאי נהיה אחרי הקטסטרופה הזאת של הקורונה. 

בימים האחרונים יצאה הנחייה ממשרד החינוך כי מורי חטיבת הביניים לא ילמדו עוד מרחוק. אני מנחה את המורים כן להמשיך בכך . לא רק למען המשך רצף הלמידה. אלא למען הבריאות הנפשית של התלמידים.

כל העבודות שניתנו לתלמידי חטיבת הביניים, הן עבודות לחופשת הפסח ולכן על התלמידים בכל מקרה לבצע אותן. יתכן שהמורים יעבירו עוד מטלות בהמשך.

ביקשתי מהמחנכים לשמור על קשר עם התלמידים ויחד עם ההורים לנסות לזהות תלמידים במצוקה זו או אחרת.. יש לנו כלים לטפל בהם גם מרחוק. היועצות והפסיכולוגיות זמינות לכל פניה. רק ידעו אותנו בבקשה.

בחטיבה העליונה ובמכללה , הורה ארגון המורים  לחבריו להמשיך בהוראה מרחוק , זאת בניגוד לעמדת משרד החינוך. את המאבק לשכר המורים וימי חופש , ינהל הארגון מול משרד האוצר בשלב מאוחר יותר.

בשלב זה אני מאחל לכולכם בריאות. במידה ויגיעו הוראות חדשות , אעדכן אתכם . אם כי ידוע שמשדרי החדשות הם העדכניים ביותר וגם אנו מתעדכנים מהחדשות , עוד לפני הגעת ההנחיות ממשרד החינוך.

שימרו על עצמכם ובני משפחותיכם , בתקווה שנשוב לשגרה בהקדם

                                                                                                 בברכה 

                                                                                                 מקס סיון                                                                                            מנהל בית הספר