פדגוגיה

שבח מופת מוביל בנתוני המיצ”ב בתל אביב

מיצ"ב
מיצ”ב

תיכון רב תחומי שבח מופת מוביל את העיר תל אביב בנתוני המיצ”ב שנערך לכיתות ח’ – מנתונים שפרסם משרד החינוך עולה כי נתוני התלמידים acjבשכבה ח’ גבוהים משמעותית מהנתונים של שאר חטיבות הביניים, תוצאות אלו משקפות את המאמץ שנעשה בחטיבת הביניים להכשיר את התלמידים ללמידה במקצועות הליבה, התוצאות משקפות את ההשקעה בתוכניות הלימוד ובמספר השעות, הנתונים פורסמו תלאביב בשבוע האחרון.
בבחינות המיצ”ב תשע”ב התלמידים הגיעו להישגים מרשימים , במיוחד במקצוע העברית.: עליה של שני עשירונים מהשביעי לתשיעי וכן שיפור של 49 נקודות בציון הממוצע במקצוע. ההישג מקבל משמעות יתר לאור העובדה כי מרבית מתלמידי בית הספר הם בני עולים, שאינם חשופים לשפה העברית בבתיהם.
השיפור בהישגים נבע בעיקר משיטות העבודה השיתופיות שצוות המורים השכיל להטמיע בהתמדה בעבודתו בחט”ב, בכל מקצועות רבי במל”ל (שלהב”ת) :החל בהבניית תכנית עבודה דינאמית לה הותאמו חומרי למידה דיפרנציאליים , דרך מיפוי נתונים כמנוף לשיפור הישגים. כל בחינה הובנתה לכלל הרמות והתמקדה במיומנויות הנדרשות, המורות הקפידו לתת לתלמידים משוב משמעותי ולנתח את התוצאות על פי נושאים לחיזוק: אוצר מילים, כתיבה וכו’. כמו כן אותרו התלמידים הזקוקים לחיזוק ובמסגרת המערך המסייע ניתן להם מענה פרטני.