תיכון שבח מופת מחזיק בשיא הזכיות בתחרויות הבינלאומיות