מומלץראשי

לוקחים את הביטחון ברצינות- תרגילי טילים בית ספריים

בתאריכים 3/9 וב 23/9 נערכו תרגילים של ירי טילים בבית ספרנו שמטרתם לרענן, לחדד להטמיע הנחיות להתגוננות תלמידים בעת ירי טילים, וכן להגביר מוכנות התנהגות אפקטיבית בתרחישי החירום בדגש על ירי רק”ק/טילים.
תלמידים רבים, שחלקם מהווים צוות חירום התגייסו לעזור בעת התרגילים וביצעו את תפקידם בנאמנות ובאחריות רבה. בעת השמע אות פתיחת התרגיל התלמידים התפנו למרחבים המוגנים של בית הספר. אזור החטיבה פונה לקומת הקרקע בחטיבה ואילו אזור התיכון פונה למקלט ,הפינוי התרחש על פי הכללים המוכרים לכל התלמידים: בזריזות ובהצמדות להוראות המורים שהתרגיל חל בשיעור בו הם לימדו בכיתות- המורים סימנו את הנוכחים באמצעות יומן התלמיד וחלק מהם פשוט הפעיל את תכנת המשוב בתושיה רבה.
התלמידים שהו במרחבים המוגנים עשר דקות, ורבים מהם המשיכו את הלמידה באמצעות האייפדים ורשת האינטרנט הפרוסה במבנה החט”ב. בתרגיל התבצע נוהל פינוי פצוע על אלונקה.
אני מודה לכל המורים התלמידים שהשתתפו בתרגיל ומאחלת לכולנו שנה שקטה ושלא נזדקק לממש את התרגול הלכה למעשה.
סיגלית ריקה
רכזת הבטיחות