חינוך חברתימומלץ

מפגש מסכם הורים – תלמידים – רב תרבותיות שבח מופת – חורה

מפגש מסכם הורים – תלמידים – רב תרבותיות שבח מופת – חורה
מפגש מסכם הורים – תלמידים – רב תרבותיות שבח מופת – חורה

ביום שישי, 31/5/2013 התקיים המפגש המסכם בתוכנית הרב תרבותיות בין תלמידי בית הספר שבח – מופ”ת בת”א לבין תלמידי בית הספר “עהד” בחורה. המפגש כלל הפעם גם הורים של תלמידי הכיתות, מתוך הנחת יסוד שעל ההורים להיות שותפים פעילים לתוכניות החינוכיות שהתלמידים עוברים במהלך השנה. עבור התלמידים מדובר היה במפגש שמיני שהתקיים לאורך שנת הלימודים.
המפגש נפתח בדברי ברכה של האנשים המרכזיים שליוו את הפרויקט במהלך השנה: דן קינן מעמותת “אפשר אחרת”, מוסא אבו גאנם, מנהל ביה”ס “עהד” ועירית כהן, מנהלת חטיבת הביניים בבית הספר שבח – מופ”ת. במסגרת זו גם ניתנו תשורות צנועות לארבעת המדריכים שליוו את התלמידים לאורך השנה: הילה, שרלי, קדר וסוהיר.
בשלב השני התחלקו התלמידים והוריהם לשלוש קבוצות מעורבות ובמשך כשעה ורבע חוו פעילות חווייתית שבמהלכה הכירו האחד את השני ואת המאפיינים הדומים והשונים של שתי התרבויות. המפגשים בקבוצות היו מרתקים ובמהלכם סיפרו התלמידים וההורים האחד לשני חוויות תרבותיות מתחום המשפחה, האוכל, ההתנהגות ועוד.
בחלקו השלישי והאחרון של המפגש התכנסו ההורים והתלמידים לארוחת צהריים משותפת שכללה מאכלים שהכינו ההורים והתלמידים בבתים. הארוחה התקיימה סביב שולחנות כאשר בכל שולחן ישבו הורים ותלמידים משני בתי הספר ושוחחו, תוך כדי אכילת מלבי, על הנושאים המשותפים. האווירה בשולחנות הייתה לבבית ונעימה.
בתום המפגש נפרדו ההורים והתלמידים בברכות הדדיות ותלמידי שבח – מופ”ת והוריהם חזרו לת”א.
הן התלמידים והן המורים ציינו את האווירה הנעימה ששררה לאורך כל המפגש ואת החוויות החיוביות הרבות שהם חוו במהלכו.
אנו, כצוות חינוכי, בטוחים כי מפגשים מסוג זה המאפשרים דיאלוג בלתי אמצעי בין תרבויות משנה שונות בחברה מחזק את הסובלנות והכבוד ההדדי בקרב תלמידינו והוריהם. נמשיך לקיים מפגשים חשובים כאלו גם בשנת הלימודים הבאה.