תלמידי שבח מופת מצדיעים ללוחמים

תלמידי שבח מופת מצדיעים ללוחמים
תלמידי שבח מופת מצדיעים ללוחמים

תשיעי למאי אנו מציינים את יום הניצחון על הנאצים, היום בו הכריעו חיילי צבא האדום את הצבא הנאצי. ישנה חשיבות גדולה לציון יום זה במדינת ישראל משתי סיבות עיקריות: האחת היא ניצחון העולם על הנאציזם והשנייה היא התמודדות על המגוון החברתי הרחב הקיים במדינת ישראל. במלחמת העולם השנייה השתתפו מספר רב של לוחמים בכל רחבי העולם, בגדוד העברי, במחתרות, בכוחות הפרטיזנים ובצבא האדום. רבים מיהודי ברית המועצות היו חלק מהלוחמים בצבא האדום והיום הם חיים במדינת ישראל. אותם הלוחמים מהווים חלק מתקומת העם היהודי גם אם לא היו מודעים כלל לניסיון בנית הבית הלאומי בארץ ישראל-לציונות. בחייהם ובגבורתם הם סללו את הדרך להקמת המדינה, לכן יש חשיבות עצומה לחינוך דור העתיד דרך הצד הזה של ההיסטוריה.
מדי שנה מתקיימות עשרות צעדות וטקסים ברחבי הארץ כאשר המרכזית היא הצעדה הממלכתית המתקיימת בירושלים בארגון משרד הקליטה. קן שבח מופת בנוער העובד והלומד הוזמן לקחת חלק באירוע ואף לנאום וכך יצאנו, 30 תלמידים מבית הספר לטקס. החניכים הודו ללוחמים על הניצחון במלחמה והלוחמים התרגשו מנוכחותו של הדור הצעיר. נדיה אפנסייבה, תלמידת כיתה ט’3, נאמה והודתה ללוחמים על שהביאו חופש לעולם.