חינוך חברתילמידת פרויקטיםתחרויות

מקום ראשון בפרויקט אמנות – “שונים ביחד” – בשיתוף בית דניאל

מאת: סיגלית ריקה, רכזת חברתית

פרויקט “שונים ביחד” בהובלת סשה צ’רנוב מבית ספרנו ונגה גונן מבית דניאל, הוא מיזם שצמח מתוך שיתוף פעולה חברתי אמנותי עם בית דניאל. הפרויקט התקיים בכיתה ז4 – כיתת אומנות, התלמידים עברו תהליך חברת-חינוכי, שבסופו תוצר אומנותי שמבטא את השונות והקבלה בחברה. בתום הפרויקט נאספו תוצרים שונים מבתי ספר שונים. אל המקום הראשון הגיע הציור של אליסה נובצקי מכיתה ז4 מבית ספרנו.  המיזם הוא אחד מהפרויקטים החשובים ביותר שבו בית דניאל פועל עם בתי ספר מובילים בעיר, על מנת לשוחח על קבלת השונה בחברה הישראלית על כל היבטיה. במהלך הפרויקט נגעו התלמידים באתגרים בחברה שבהם הם מרגישים שונים, כגון מצבם של העולים החדשים בחברה . יש לציין שהנושא דיבר אל התלמידים הן ברמה החברתית האוניברסלית והן ברמת החברה הישראלית וזכויות הפרט.  שיתוף הפעולה והתמיכה מבית דניאל, העצימו את חשיבות הנושא והתלמידים התחברו אל החוויה ממקום אישי ואקטואלי. הדילמות והסוגיות אשר עלו בשיעורים נגעו במורכבות החברה על כל היבטיה , החל מהמצב החברתי והפוליטי , וכלה בתחושות אישיות של התלמידים .בתמונה הזוכה, ציירה אליסה שני יצורים אשר קשר החברות שביניהם נותן להם כוח משותף . בכך ביטאה התלמידה את השונות ואת הקבלה של יחסים שונים בחברה ואת המסר שקשרי חברות משותפים, הם החוליה החברתית שבאמצעותה ניתן להתגבר על השונות ולבטא קבלה וסובלנות לאנשים שהם שונים בדעותיהם, במראם , במוצאם ועוד. יישר כוח!