מומלץפדגוגיהראשי

בשבח מופת לא מפסיקים ללמוד…

בית ספר שבח מופת מאמץ את הגישות הפדגוגיות החדשניות ביותר ומשקיע משאבים רבים בפיתוח מקצועי של מורים. דבר זה בא לידי ביטוי בכך שצוותי המורים משתלמים בהשתלמויות בית ספריות בשיתוף עם רשת עמל ובהשתלמויות חיצוניות מגוונות.
בשנת הלימודים תשע”ה משתלמים המורים בהשתלמות Hi-Tech High בהנחיית רויטל יהל נאמן. זו השנה השנייה שמורי בית הספר משתלמים בדרך הוראה זו ויוצרים שינוי של למידה משמעותית בבית הספר.
בית הספר עובר תהליך נוסף ומהווה בית ספר מוביל בשילוב האייפדים ובהטמעתם בהוראה ובלמידה. בתהליך זה מסייעים לנו כל אנשי מחלקת עמלנט, בראשם גברת גילי אלון ראש המחלקה, גברת רפאלה בלס מנחת בית הספר וגברת אורית להב ורעות שני מידד.
השבוע, זכינו, בהנחיה של מר ג’ו מורטי, מדריך בכיר של חברת אפל לונדון ובה נחשפנו לאפליקציית
I – TUNES U. בעזרת האפליקציה החדשנית ניתן לבנות קורסים מתוקשבים ולנהל אותם ברמה גבוהה, זאת מתוך רצון להבטיח לתלמידינו הוראה חדשנית ואיכותית בפתח המאה ה-21.