תחרויות

זכינו בבית ספר מצטיין מטעם משרד החינוך לשנת תשפ”א!

גאים לבשר בשעה טובה ומוצלחת, שבית ספרנו נכלל ברשימת התיכונים המצטיינים ביותר בארץ בשנת הלימודים תשפ”א, שפרסם משרד החינוך. מוסדות החינוך שנבחרו ע”י משרד החינוך, הצטיינו בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור שחוללו מוסדות החינוך. הישג זה מצטרף לרצף של 100 אחוז בגרות במשך 7 שנים ולשיפור מתמיד באחוזי הנבחנים במתמטיקה ואנגלית רמות 5 יח”ל, ומצטיינים בתחום המעורבות החברתית. לאור ההישג ,יתוגמלו עובדי ההוראה בחטיבה העליונה בתגמול דיפרנציאלי.
אביבית קאופמן, מנהלת חט”ע: ” אנו שמחים וגאים להיכלל בין בתי הספר המצטיינים לשנה זו. הדבר מהווה הכרה בעבודה המסורה ובמאמצים שמשקיע צוות המורים המיוחד שלנו .
יישר כוח גדול!!”

 

 

 

 

 

 

יישר