למידה מרחוק

מפת התוצר: מינים פולשים בישראל

מאת: ליודמילה בריסקמן, רכזת מדעים חט”ב
במהלך השנה, עבדו תלמידי כיתות ח’ במקצוע אקולוגיה, על נושא מינים פולשים.
בתחילת המיזם, חקרו התלמידים את מגוון המינים הפולשים בישראל ואספו מידע.
לאחר התחקיר, בחרו התלמידים כלים טכנולוגיים, שבעזרתם ניתן לייצג את המידע בצורה מוחשית ומעניינת יותר .
כל צמד, בחר בדרך משלו לייצג את עבודתו.
תוכלו לעיין בחלק מהתוצרים של התלמידים, המרוכזים בפלטפורמת THINGLINK!
התלמידים עשו עבודה משמעותית ויפה על פי בחירתם ואני גאה בהם מאד!
חופשה נעימה!