חדשנות בחינוךמומלץפדגוגיהראשי

שילוב היעדים הגלובליים של האו”ם בתוכנית הלימודים בשבח מופת

ב-25 ספטמבר 2015 אימצה העצרת הכללית של האו”ם, בהשתתפות למעלה מ-80 מנהיגים ומנהיגות מכל רחבי העולם, 17 יעדים אותם יש לאמץ על מנת להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד לשנת 2030. לכל יעד מפורטות מטרות קונקרטיות כך שכלל היעדים מכילים 169 מטרות, אותן יש להגשים, על מנת להוביל ליישום מלא של היעדים.

ב-1 בינואר 2016 נכנסה רשימת היעדים לתוקף וכל המדינות החברות באו”ם נדרשות מנקודה זאת ואילך לדווח כיצד הן מקדמות את יישום היעדים הללו.

בשבח מופת הוחלט להעמיק להתמקד ולשלב את היעדים בכל תוכניות הלימודים, יעדים גלובליים אלו נוגעים לכל תחומי החיים והלימודים.

17 יעדי העל לפיתוח בר-קיימא

להלן רשימת היעדים:

מיגור העוני ברחבי העולם
מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי

קידום בריאות ואיכות חיים

הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים
קידום שוויון מגדרי
הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות
אספקת אנרגיה לכל האוכלוסייה במחיר סביר
קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה
פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות
צמצום אי-השוויון בין מדינות ובתוכן
קידום הסביבה העירונית בדגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה

קידום צריכה וייצור בני קיימא
מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים והשפעותיו

שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים

שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם
קידום חברות שוחרות שלום

חיזוק שיתוף הפעולה הבין-לאומי לקידום פיתוח בר-קיימא

לקריאה נוספת –

http://meyda.education.gov.il/files/TheWorldsLargestLesson/16-Heb.pdf

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m04225.pdf