למידה מרחוקראשי

תהליכי למידה מרחוק בבית ספרנו בתקופת משבר הקורונה- מסמך הנחיות להורים ולתלמידי בית הספר

הורים ותלמידים יקרים.

ראשית אנו מתגעגעים מאוד לכלל התלמידים בבית ספרנו ומייחלים לחזרה לשגרה. אנו בטוחים כי אתם מקפידים על הוראות שעת החירום הכוללים ריחוק פיזי  ושמירה על היגיינה,  ובכך  מבטיחים  את שלומם של בני  משפחותיכם.

עם החזרה מחופשת הפסח, אנו נערכים ליישום תכנית מקיפה שגיבשנו, להחזרת מערכת הלימוד בבית ספרנו לשגרה, חלקית או מלאה, בכפוף להחלטת הממשלה. העיקרון המנחה עליו אנו מתבססים הוא שהלמידה מרחוק תלווה אותנו עוד זמן מה ותהווה בהמשך, השלמה ללמידת התלמידים ברגע שיוכלו להגיע למוסדות החינוך.

אנו נדרשים  לאפשר מערך חינוכי שלם ככל שניתן לתלמידינו. לוודא שתלמידים ממשיכים ללמוד, להתקדם ולהתפתח ולקיים מערך לימודי מקוון ובלתי מקוון, שמחייב סדר יום לימודי קבוע, כדי להתמודד עם תחושת הבלבול  שיצר משבר הקורונה. כצעד ראשון נתחיל כל  יום לימודים בשעה 9:00 בבוקר לתלמידי חט”ב ובשעה 10:00 בבוקר לתלמידי חט”ע . אנו מודעים לסדר יום ההפוך שנוצר אולם אנו מבקשים מכם לקחת אחריות על נושא זה ,ולוודא כי ילדיכם

משתתפים בכל השיעורים המקוונים.  להלן מודל ההפעלה בלמידה מרחוק המחייב את כלל התלמידים והוא יהיה הבסיס לקביעת הציון בתעודה שתופק בעתיד.

מודל ההפעלה.

סדר היום –   בכל יום נחיל סדר יום שיעניק לכל תלמיד ותלמידה שגרה מובנית וברורה ,שתחל במפגש של 10 דקות ע”י  מחנך הכיתה בzoom . המורה יבדוק נוכחות , ישאל בשלום התלמידים ויסביר את מהלך היום. שיעורי הלימוד  המקוונים  בחט”ב יתחילו בשעה 9:10 בבוקר ובחט”ע בשעה 10:10( לאחר מפגש עם המחנכים). כל תלמיד ילמד בין 4-5 שיעורים מקוונים ביום.

מערכת השעות– כל תלמיד   יקבל מערכת שעות חדשה אישית , ובה יסומנו  השיעורים המקוונים והבלתי מקוונים. המערכת תכלול לוח זמנים של משך השיעורים והפסקות. המערכת תופץ לתלמידים ולהוריהם  ע”י המחנכים תוך הדגשה כי היא מחייבת נוכחות בשיעורים המקוונים. הנוכחות וההשתתפות בשיעורים יבואו לידי ביטוי בציון בתעודה.

דיווח נוכחות– המורים יסמנו נוכחות  בשיעור במשוב, כך יוכלו ההורים לעקוב אחר נוכחות ילדיהם.  מרכיב הנוכחות ממשיך להיות מרכיב בחישוב הציון השנתי ואנו  המורים ננהל  רישום נוכחות סדירה.

שיעורים לא מקוונים- המורה ישלח לתלמידים משימה בהיקף מצומצם ( ביקשנו מהמורים  להימנע מלהטיל משימות בהיקפים נרחבים) התלמיד יתבקש  להגיש אותה במשוב או באמצעות פלטפורמות אחרות. התלמידים יקבלו  ציון במשוב על המטלות .

מתן מענים רגשיים. אנו נערכים גם למתן מענים רגשיים , הורים החשים כי ילדיהם זקוקים לתמיכה רגשית מתבקשים לפנות למחנכת/יועצת ואנו ניתן מענה הולם. בנוסף התלמידים ימלאו שאלון מקוון אותו נמפה ונפנה לתלמידים הזקוקים לעזרה. הנכם מוזמנים לשתף אותנו בכל בעיה בה הנכם נתקלים בהפעלת הלמידה המקוונת ואנו ננסה לתת פתרונות יצירתיים כדי להתגבר על הקשיים.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה  שחל ביום שלישי הקרוב 21.4.20 תתקיים פעילות מיוחדת בשתי החטיבות – חוזר מפורט יופץ ביום א’ בהלימה למערכת השעות החדשה.

לתלמידי שכבה ט’

בחירת מסלולי לימוד- תלמידי כיתות ט’ יבחרו מסלול לימודים לתשפ”א באופן מקוון. הבחירה תכלול שלושה שלבים:

שלב א – יתקיים ביום רביעי 22.4.20  בשעה 18:30 – מפגש ZOOM של הורים ותלמידים בשכבה ט’ עם מנהלות החטיבות ומנהלות המסלולים.  במפגש יוצג הסבר לגבי הבחירה. במקביל תשלח מצגת בעברית וברוסית להורים ולתלמידים באמצעות המשוב.

התלמידים וההורים יוכלו להעלות  שאלות בפורום כיתתי  במהלך  3 ימים . המחנכים יעבירו את השאלות למנהלת החט”ע .  יופץ מסמך שאלות ותשובות בפורם כיתתי.

שלב ב’- ביום א’  26.4.20 יופץ לתלמידים באמצעות המחנכות  קישור בו יוכלו לבחור מסלול באופן מקוון. הבחירה תסתיים ביום רביעי 29.4.20 התוצאות יועברו למנהלות   המסלולים.

שלב ג‘- מנהלות המסלולים יקבלו הרשאה להיכנס לתעודות התלמידים ויחליטו על קבלת  או דחייה למסלול. מנהלת החט”ע תעביר נתונים אלה למנהלת שכבה ט’ וההחלטות תופצנה לתלמידים.

 אנו תקווה כי בימים מורכבים אלה נשלב ידיים ונמשיך בשליחותנו  החשובה בקידום  הלמידה מרחוק.

                                                              תודה על שיתוף הפעולה המתמשך

                                                                        הנהלת בית- הספר