english

למידת פרויקטיםתלמידים כותבים

תלמידי שכבת י”א השתתפו בסדנה ייחודית בשפה האנגלית באוניברסיטת תל אביב

תלמידי שכבת יא משתתפים בפרויקט בשפה האנגלית בשיתוף רשת עמל ומנהלת המחלקה לאנגלית רחל טל, שגרירות ארה”ב בישראל ותוכניות אקדמיות

Read More