חינוך חברתימרכז אומנויות

הופעה של תלמידים ממרכז האומנויות

הופעה של תלמידים ממרכז האומנויות
הופעה של תלמידים ממרכז האומנויות

ביום רביעי, 27/11/2013, יום לפני היציאה לחופשת החנוכה התקיימה בפני תלמידי חטיבת הביניים הופעה של תלמידים ממרכז האומנויות של בית הספר.
בית הספר שבח – מופ”ת חרת על דגלו, בנוסף, ללימודי המדעים, גם את נושא התרבות. לפיכך, עקב הכישרונות הרבים הקיימים בבית הספר הוחלט על קיום מופע של מרכז אומנויות.
את המופע הנחתה גב’ לנה רחוטין, מנהלת מרכז האומנויות בבית הספר. את המופע הפיקה המורה גב’ טטיאנה וינוגרדוב, רכזת החוגים במרכז האומנויות בבית הספר.
המופע נערך בשני סבבים. בסבב הראשון נכחו תלמידי שכבת כיתות ט’ וסבב השני תלמידי שכבות ז’-ח’.
בתחילת המופע נערכה הדלקת נרות חגיגית לרגל חג החנוכה. את הנרות הדליק רונן פנחסוב, תלמיד כיתה ט’1. בתום הדלקת הנרות נערכה שירה בציבור של מגוון שירי חנוכה.
המופע עצמו כלל קטעי נגינה וריקוד. במסגרת המופע הופיעה להקת הרוק של בית הספר במספר קטעים, תלמידות החוגים לריקודים (סלוניים וקלאסיים) בקטעי ריקוד, תלמידי מסלול המוסיקה במבחר קטעים מוסיקליים וכן מקהלת בית הספר בשירים ייחודיים.
המופע התקבל בהתלהבות רבה על ידי תלמידי חטיבת הביניים והמורים המלווים. בסוף המופע שארך כשעה חולקו לתלמידים סופגניות שהיוו עבורם יציאה מתוקה לחופשת החנוכה.
בבית הספר אנו נמשיך במסורת שבמסגרתה תלמידי מרכז האומנויות מופיעים בפני כלל התלמידים. זה מאפשר לתלמידי המרכז לאומנויות לחשוף את כישרונם הרב בפני כלל התלמידים ומהווה עבור כלל התלמידים מקור לגאווה בבית הספר.