פדגוגיה

סדנאות בנושא “יום ירושלים”

סדנאות בנושא "יום ירושלים"
סדנאות בנושא “יום ירושלים”

ביום רביעי , 8/5/2013 חל יום השנה הארבעים ושישה לאיחודה של ירושלים, בירת ישראל. לפיכך, ביום חמישי, 9/5/2013 ערכו בנות השירות הלאומי בבית הספר סדנאות לתלמידים בשכבת כיתות ט’ בנושא העיר ירושלים
הפעילות נערכה בשני מוקדים עיקריים. במוקד הראשון נערכה תחרות בין הכיתות על פי חידון הקשור לעיר ירושלים. השאלות שנשאלו התלמידים היו בתחומים שונים ומגוונים כגון: ההיסטוריה של העיר, המלכים והעמים ששלטו בעיר, המלחמות שעברו על העיר, ירושלים המודרנית ועוד.
במוקד השני התחרו הכיתות בנושא שירים הקשורים לירושלים. התלמידים היו אמורים לזהות שירים הקשורים לירושלים על פי תווים שניתנו להם. לאחר שזוהה השיר הספציפי היה על התלמידים לבצע אותו בפני כל הקבוצה.
הפעילות הייתה מעניינית מאוד והתלמידים הביעו התלהבות להשתתף בה. אנו, כצוות חינוכי, חושבים שלפעילויות מסוג זה יש ערך מוסף שכן התלמידים מצד אחד מוסיפים ידע בנושא הנבחר ומאידך גיסא חווים את הנושא גם בדרך חווייתית מהנה.
סדנא זו מצטרפת לשורה ארוכה של סדנאות שעברו השנה התלמידים בנושא חגים ומועדים. אנו סבורים כי סדנאות אלו העוסקות בזהות היהודית-ישראלית מחזקות את הקשר של תלמידינו למדינה ולחברה שבה אנו חיים, ובסופו של דבר, יגרמו להם להיות אנשים טובים יותר ואזרחים טובים יותר במדינת ישראל.
תודה לבנות השירות הלאומי: דניאל, מוריה, מור ואביה אשר “הרימו את הכפפה” וארגנו את הסדנאות בצורה הטובה ביותר.