חינוך חברתימומלץ

סדנת מנהיגים לכיתה ט’2

סדנת מנהיגים לכיתה ט'2
סדנת מנהיגים לכיתה ט’2

ביום שישי, 7/6/2013 התקיימה בכיתה ט’2 סדנת מנהיגים בהנחייתם של מנחים מעמותת “עם ישראל אחד”.
במסגרת הסדנא חולקו התלמידים בכיתה לשני חצאים כאשר כל חצי כיתה עבדה עם מנחה. כל מנחה חילק את קבוצתו לקבוצות קטנות שמנו שלושה תלמידים. מכאן ואילך החלה תחרות בת שעה וחצי בין הקבוצות. כל קבוצה קיבלה שישה עשר כתבי חידה והייתה אמורה לפענח אותם האחד אחרי השני. כאשר סיימה הקבוצה לפענח כתב חידה אחד היא קיבלה מהמנחה את כתב החידה הבא. כל כתב חידה דן במנהיג אחר בחברה הישראלית כגון: דוד המלך, שאול המלך, חיים וייצמן, יצחק רבין ועוד.
בעזרת פתרון כתב החידה הייתה אמורה הקבוצה לנוע על מפה גדולה שחילק המדריך מבעוד מועד, כאשר באמצעות פתרון כתב החידה התוודעו חברי הקבוצה לאישים שמאחורי שמות הרחובות.
הפעילות הייתה מוצלחת ביותר. התלמידים נהנו מאוד ובעיקר למדו על האישים המרכזיים במדינת ישראל שעל שמם קרויים רחובות כמעט בכל עיר במדינת ישראל. אנו מקווים, כצוות חינוכי, להרחיב את הפעילות לכל הכיתות בשנת הלימודים הבאה.
פעילות מסוג זה מדגישה את החשיבות בלמידה דרך התנסות מעשית וחווייתית. אנו, כצוות חינוכי בבית הספר, מאמינים מאוד בסוג כזה של למידה.