חינוך חברתימומלץפדגוגיה

פעילות בנושא אינטרנט בטוח וזכויות יוצרים ברשת

פעילות בנושא אינטרנט בטוח וזכויות יוצרים ברשת
פעילות בנושא אינטרנט בטוח וזכויות יוצרים ברשת

ביום רביעי, 6/2/2013 התקיימו באולם האירועים בביה”ס שלוש הרצאות לשכבות השונות בנושא של אינטרנט בטוח וזכויות יוצרים ברשת. ההרצאות הועברו על ידי נציגים מעמותת אקו”מ.
ההרצאות נערכו במסגרת שבוע האינטרנט הבטוח שעליו הכריז משרד החינוך. כל הרצאה נערכה במשך שעה וחצי. הרצאה אחת נערכה לשכבות ז’-ח’, הרצאה שניה לכיתות י”א והרצאה שלישית לכיתות י’.
במהלך ההרצאה שוחחו המרצים עם התלמידים על הסכנות הקיימות בשימוש שאינו שימוש נבון ומושכל באינטרנט, וכיצד יכול התלמיד להימנע מסכנות אלו. בנוסף, הציגו המרצים בפני התלמידים את כל נושא זכויות היוצרים ברשת תוך הדגשת המותר והאסור בשימוש בחומרים המוגנים על ידי “חוק זכויות היוצרים” הנמצאים באינטרנט.
ההרצאות לוו בהדגמות מוחשיות מתוך האינטרנט.
התלמידים דיווחו על ענין רב שההרצאות עוררו. הם שאלו את המרצים שאלות רבות הקשורות לעולם האינטרנט וזכו לתשובות בהירות ותמציתיות. חלק מהתלמידים הודה בסוף ההרצאה כי למד דברים חדשים על הסכנות ברשת ועל זכויות היוצרים ברשת.
ההרצאות מתווספות לשלל נושאים שאותם זוכים התלמידים לשמוע השנה מתוך ראיית הצוות החינוכי את הגישה הסלוטוגנית ולפיה הרצאות ופעילויות מעין אלו הניתנות לכלל התלמידים בשכבה מהוות מעין “חיסון מונע” על מנת שבעתיד התלמידים לא יפנו למעשים פתוגניים שהטיפול בהם לאחר מכן קשה יותר.
אנו, כצוות חינוכי, נמשיך בגישה זו בהמשך השנה.