פרס חינוך ישראלי לשנת תשע”ג

פרס חינוך ישראלי לשנת תשע"ג
פרס חינוך ישראלי לשנת תשע”ג

ניסוי בית הספר שבח מופת הגיש מועמדות לפרס חינוך ישראלי ועלה לשלב הבא.
תנועת חינוך ישראלי מציעה פרס שנתי בסכום כולל של 21,000 ₪ לשלושה צוותי חינוך יצירתיים, שפיתחו וישמו תוכניות חינוך ייחודיות בבית ספרם.
הפרס לזכרם של ראובן וג‘ויז יהודה, יוענק לתוכנית חינוך בעלת המאפיינים הבאים:
1.פרי פיתוח של עבודת צוות, המשפיעה במובהק על חוויית הלמידה בכיתה, ומעודדת את צוות המורים ליצירתיות פדגוגית.
2.תורמת לקידום הוראה-למידה חדשנית, שביסודה ראיית התלמידים כיצרנים פעילים של ידע
3.פועלת בהצלחה לפחות שנה, ומתמודדת באופן מושכל עם דרישות המערכת.
4.ניתנת להפצה ויישום בבתי ספר נוספים.
בית ספרנו הציג את התוכנית: ניסוי פדגוגי – יצירת מודל תלת-רכיבי בהוראה במקצועות ההומניסטיקה והמדעים.
הניסוי החל בבית ספרנו לפני כארבע שנים, מתוך חשיבה מושכלת שקשורה לשינוי פני ההוראה בבית הספר לקראת העידן הבא.
הניסוי עוסק פיתוח ויישום מתודת הוראה ולמידה חדשנית הנגזרת מהגישה הקונסטרוקטיביסטית, בה התלמידים נמצאים במוקד הלמידה. הם הפעילים העיקריים בתהליך הלמידה ועליהם מוטלת האחריות ללמידה בו תוך הבניית הידע של עצמם בעצמם.
ההכרזה על הזוכים תיערך בכנס השנתי של תנועת חינוך ישראלי במוזיאון תל אביב ביום חמישי, 25.4.