מלחמה

תלמידי בית הספר מתנדבים בקטיף האשכוליות ותורמים למאמץ המלחמתי

בשבוע שעבר יצאו תלמידי כיתות י1,י2,י8 ליום קטיף במשק אשר יומטוביאן ביישוב קדימה. ההתנדבות נעשתה דרך ארגון “השומר החדש”. במסגרת ההתנדבות מילאו התלמידים כ 10 מכולות של אשכוליות, שמיועדות לתעשיית המיצים. אנו רואים חשיבות גדולה בהתנדבות של תלמידנו כחלק מלימוד לאזרחות טובה. בימים אלו, אף יותר מבעבר, ההירתמות למען החברה האזרחית קריטית.
בשעה זו, חלק גדול מכוח העבודה בישראל מגויס למאמץ המלחמתי והתרומה של התלמידים נעשית משמעותית יותר וניכרת יותר בשטח. כדאי לציין שקיים ביקוש גדול להתנדבות בקרב תלמידי התיכון ונכונות לעבודה החקלאית, על אף שהיא עבודה קשה ומאמצת פיזית. אנו חשים סיפוק גדול להיווכח שהערכים שאנו מטמיעים בתלמידים במהלך שנות לימודיהם, באים לידי ביטוי בזמני צורך באמצעות התגייסות והתנדבות. יישר כוח!