חינוך חברתי

מובילים שינוי סביבתי- פעילות ירוקה שכבה ז’

מובילים שינוי סביבתי- פעילות ירוקה שכבה ז'
מובילים שינוי סביבתי- פעילות ירוקה שכבה ז’

הסביבה שלנו משפיעה עלינו בכל רגע נתון. בכל נשימה שאנו לוקחים, בכל חשיפה לרעש או ריח חריג – הסביבה מסייעת לנו או פוגעת בנו. בעקבות המודעות הגוברת לבעיות הסביבה ולשאלות האקולוגיות המתפתחות בארץ ובעולם, נרתם בית ספרינו לקדם את נושא שמירה על סביבה ירוקה וקיום אורח חיים ירוק -כערך חינוכי ממעלה ראשונה.

הסמכה לבית ספר ירוק

כידוע, בימים אלה, ביה”ס נמצא בתהליך הסמכה לבי”ס ירוק במסגרתו פותחה תכנית לימודים ייחודית בנושאים אקולוגיים ונערכות פעילויות משלימות שמטרתן לגרום לשינוי בהתנהגות ובהרגלים של התלמידים תוך לקיחת אחריות אישית ומעורבות בנושא איכות הסביבה והטבע.
ביום חמישי האחרון ב24.10.2013 נערכה פעילות חווייתית לשכבה ז’ בתחומים הקשורים לאדם ולסביבה, מהיבטים מדעיים וחברתיים של שימור הטבע מול פיתוח עירוני ותעשייתי ופיתוח בר-קיימא. הפעילות הועברה בשיטות מגוונות תוך שימוש באמצעי המחשה דיגיטליים- בתחילה נחשפו התלמידים לנתונים מפתיעים אודות הרגלי הצריכה הבזבזניים והשלכותיהם על זיהום אויר ופגיעה במשאבי כדור הארץ. לאחר מכן צפו בסרט תלת מימדי הממחיש את התהליכים ההרסניים שנגרמים מאי קיום אורח חיים ירוק. לצד הצגת הבעיה הוצגו פתרונות אלטרנטיביים המשלבים פיתוח מול שימור ושמירת אורח חיים מקיים. להתעניינות מיוחדת זכה החידון האינטראקטיבי שבחן ידע ועמדות של התלמידים באמצעות שלטים דיגיטאליים, אמצעי זה המחיש חיסכון בנייר לצורך הבעת עמדה/תגובה וכו…וכמובן שנתוני החידון הוצגו בו זמנית על המסך הענק באולם האירועים של ביה”ס. הפעילות שנערכה כשעתיים רתקה את תלמידי השכבה ולמענה הם ויתרו על חלק מן ההפסקה. אנו מאמינים כי פעילויות מסוג זה מקדמות את החינוך הירוק ומגדילות את מעורבות התלמידים, ורותמות אותם לשינוי סביבתי.