חינוך חברתי

סדנת מנהיגות בשכבת כיתות ט’

סדנת מנהיגות בשכבת כיתות ט'
סדנת מנהיגות בשכבת כיתות ט’

ביום חמישי התקיימה סדנת מנהיגות לשכבת כיתות ט’. הסדנא נערכה על ידי בנות השירות הלאומי ברמה כיתתית.
במסגרת הסדנא השתתפה כל כיתה במשחק “אחד נגד מאה”. במשחק ישב תלמיד כשגבו לכיתה. על המסך הוקרנו שאלות וקטעי וידאו שעסקו במנהיגים שונים בארץ ובעולם כגון: שמשון הגיבור, יוני נתניהו, דוד בן גוריון ועוד. התלמיד נשאל שאלות על הדמות ועל פועלו. כל הכתה הייתה אמורה לענות על השאלה מבלי שהתלמיד יראה ולאחר מכן התלמיד ענה את תשובתו. במידה וצדק המשיך התלמיד במשחק ובמידה ולא הוחלף על ידי תלמיד אחר.
ראוי לציין כי התלמידים גילו בקיאות רבה במנהיגים השונים ובפועלם. בסוף הפעילות קיבלו התלמידים שענו נכון על המספר הרב ביותר של שאלות תשורה קטנה.
הפעילות הינה חלק ממגוון גדול של פעילויות שהתקיימו השנה בשכבת כיתות ט’ בנושא מנהיגות, וזאת בהתאם לנושא השנתי שהינו מנהיגותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין. חשוב לנו, כצוות חינוכי, שתלמידי השכבה יכירו מנהיגים בולטים בארץ ובעולם במהלך השנים ואת פועלם של אותם מנהיגים. דרך הכרת פועלם של המנהיגים אנו מקווים כי התלמידים יזדהו עם אותם מנהיגים ויחקו את דפוסי פעולתם.
אנו שואפים בבית הספר להצמיח מנהיגות תלמידים פעילה וחיובית התורמת לבית הספר ולשאר התלמידים. פעילויות מעין אלו תורמות לכך.