חינוך חברתי

פרוייקט רב תרבותיות

פרוייקט רב תרבותיות
פרוייקט רב תרבותיות

ביום שני, 3/12/12 נפתח בביה”ס פרויקט רב תרבותיות. במסגרת הפרויקט נפגשת כיתה ט’5 עם כיתה מקבילה בביה”ס הרב תחומי עמל ביישוב הבדואי חורה בדרום הארץ.
מטרת הפרויקט היא להפגיש בין התלמידים על מנת שיוכלו להכיר אוכלוסיות שהם אינם נפגשים איתם באופן רציף בחיי היומיום. מטרה נוספת לפרויקט היא לפתח בקרב התלמידים סבלנות, סובלנות וכבוד הדדי האחד כלפי האחר.
במסגרת הפרויקט נבחרה כיתה ט’5 מתוך שכבת כיתות ט’. בימים שני וחמישי השבוע עברו תלמידי הכיתה סדנאות הכנה לקראת המפגש הראשון עם התלמידים מהמגזר הבדואי שיתקיים ב – 23/12/12. ביום שני הסדנא התקיימה בהנחייתם של שני מדריכים יהודיים מעמותת “אפשר אחרת” וביום חמישי התקיימה הסדנא בהנחייתם של שני מדריכים ערביים מהעמותה.
במהלך הסדנאות חולקה הכיתה לשניים. כל חצי כיתה עבד עם מדריך. התלמידים ביררו את תחושותיהם כלפי השונים מהם בחברה, את עמדותיהם כלפי המגזר הערבי בכלל והבדואים בפרט ואת השאלות המעסיקות אותם לקראת המפגשים.
התלמידים הביעו, במהלך הסדנאות, את התרגשותם מהפרויקט ואת חששותיהם ממנו. הם הציגו שאלות ביקורתיות כלפי האוכלוסייה הבדואית, שאלות שעליהן יקבלו מענה, כנראה, בסוף הפרויקט.
אנו בטוחים כי הפרויקט יצליח והתלמידים יחוו חוויות שיהוו עבורם חוויות חינוכיות מעצבות להמשך החיים.
נמשיך לעדכן על הפרויקט בהמשך השנה…